Путівник Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки

Правила користування електронною бібліотекою

Правила користування електронною бібліотекою розроблені на підставі Положення про електронну бібліотеку і регулюють відносини між бібліотекою і користувачами РДОБ.

Доступ до електронної бібліотеки надається користувачам, які читачами РДОБ, після ознайомлення з правилами користування електронною бібліотекою.

1. Бібліотека зобов'язана:

• інформувати користувачів про правила користування Електронною Бібліотекою і зміни до них;
• забезпечувати рекламу ресурсів Електронної бібліотеки, в засобах масової інформації зокрема;
• забезпечувати користувачам швидкий доступ до електронної бібліотеки та зручну навігацію;
• надавати користувачам консультативну допомогу в знаходженні необхідної інформації;
• при потребі здійснювати пошук інформації відповідно до запиту користувача;
• виконувати бібліографічні та фактографічні довідки, в тому числі надавати довідки по телефону;
• створювати і підтримувати комфортні умови для роботи користувачів;
• забезпечувати право користувачів на конфіденційність та інтелектуальну свободу;
• надавати додаткові послуги (видрук) на платній основі згідно із затвердженими прейскурантами.

2. Користувач має право:

o одержувати консультативну допомогу від чергового бібліотекаря під час роботи з електронними джерелами інформації;
o читати документи, видрукувути їх фрагменти через принтер, без права перенесення на магнітні носії;
o працювати в ЕБ на безкоштовній основі з урахуванням ліміту часу (60) хв., встановленого адміністрацією Бібліотеки в порядку черги або попереднього запису;
o переглядати та прослуховувати відеоматеріали.

3. Користувач не повинен:

o використовувати інформацію, представлену в електронній бібліотеці для копіювання та розповсюдження;
o виключати та перезагружати ПК;
o голосно розмовляти, а також користуватися мобільними телефонами, звуковідтворюючими і копіювальними апаратами.

4. Користувач зобов’язаний :

o перед початком роботи в ЕБ пред’явити черговому бібліотекарю читацький квиток;
o дбайливо ставитися до комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та електронних документів;
o при виникненні проблем у роботі з комп'ютерною інформацією повинен звернутися до чергового бібліотекаря.

Відповідальність користувача за порушення правил користування бібліотекою:

• У випадку заподіяння збитків технічним засобам, програмному забезпеченню, комп'ютерній інформації читач позбавляється права користування бібліотекою та відшкодовує заподіяний збиток, розмір якого визначає адміністрація бібліотеки.